NAFASI ZA KAZI HALMASHAURI MBALIMBALI

WILAYA YA KILINDI

  WILAYA YA IGUNGA
 WILAYA YA RUFIJI
WILAYA YA MBOZI
WILAYA YA ILEJE

 

WILAYA YA KYERWA
WILAYA YA MKURANGA
MJI KIBAHA
MJI WA BABATI
MJI NZEGA
 WILAYA YA MOROGORO
WILAYA YA ULANGA
MANISPAA YA ILEMELA
WILAYA YA MAGU
MJI MAFINGA
WILAYA YA UKEREWE
WILAYA YA KWIMBA

 

T WILAYA YA NKASI
T WILAYA YA KISARAWE
T WILAYA YA BAGAMOYO
T WILAYA YA MBARALI

 

 

 

Stay ahead of the competition and explore these opportunities on newslinetz.com your go-to platform for the latest job updates in Tanzania. Don’t miss out on this chance to shape your future with a fulfilling career in public service!

WILAYA YA BUMBULI 09-07-2024
WILAYA YA CHUNYA 09-07-2024
WILAYA YA NSIMBO 09-07-2024
WILAYA YA KARAGWE 09-07-2024
MJI IFAKARA 09-07-2024
WILAYA YA BUKOBA 09-07-2024
JIJI LA ARUSHA 09-07-2024
MANISPAA SUMBAWANGA 09-07-2024
MJI TUNDUMA 07-07-2024
WILAYA YA HANDENI 06-07-2024
MJI WA KOROGWE 06-07-2024
WILAYA YA KALIUA 06-07-2024
WILAYA YA KISHAPU 05-07-2024
MJI GEITA 05-07-2024
WILAYA YA BUKOMBE 05-07-2024

 

WILAYA TANDAHIMBA 05-07-2024
WILAYA YA LONGIDO 05-07-2024
WILAYA YA SHINYANGA 05-07-2024
MANISPAA YA KAHAMA 03-07-2024
WILAYA YA BUCHOSA 02-07-2024
WILAYA YA BUKOBA 01-07-2024
WILAYA YA NYANG’HWALE
WILAYA YA MADABA
WILAYA YA HAI